Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich

im. Zenona Klemensiewicza

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Dla rodziców
Dla rodziców

Konsultacje z psychologiem

Email Drukuj PDF

W czasie grudniowych konsultacji 19. 12. 2013 (czwartek) szkolny psycholog - pani Irena Kohut, będzie miała dyżur dla rodziców od godziny 16:00 w gabinecie pedagoga (I piętro, sala 35). Wszystkich rodziców serdecznie zapraszamy.

Poprawiony: sobota, 30 listopada 2013 09:10
 

Dofinansowanie do podręczników szkolnych

Email Drukuj PDF

Wszyscy uczniowie, którzy złożyli wnioski otrzymali dofinansowanie. Pieniądze będą wypłacane od 28.10 ( poniedziałek) do 06.11 ( środa). Pieniądze są wypłacane rodzicom wnioskodawcom, po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości przyznanej pomocy.

Dowodem zakupu jest:

 • Faktura VAT
 • Rachunek
 • Paragon wraz z oświadczeniem
 • Oświadczenie

W przypadku paragonu i oświadczenia należy podać tytuł podręcznika, autora i cenę jednostkową za poszczególne podręczniki. Pieniądze będą wypłacane w gabinecie pedagoga, I piętro p. nr 33 w godzinach pracy pedagoga.

 

Godziny przyjęć

Email Drukuj PDF

Godziny przyjęć dyrekcji  w roku szkolnym 2013/2014

DYREKCJA

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Januszkiewicz A.

15.00-16.00

 

 

15.00-16.00

9.00-10.00

Lenar Marzena

 

 

15.00-16.00

 

7.00-8.00

Chrebor Barbara


14.45-15.30

7.00-8.15Kierownik szkolenia praktycznego

Krupa Beata

15.00-16.00

 

 

 

14.00-15.00

Czopik Dorota

14.00-15.00

12.30-15.00

 

 

 

Poprawiony: poniedziałek, 23 września 2013 11:43
 

Wywiadówki, konsultacje

Email Drukuj PDF

Terminy spotkań z rodzicami

rok 2013 rok 2014
12 września, 21 listopada 30 stycznia, 10 kwietnia, 5 czerwca


 

Konsultacje dla rodziców

rok 2013 rok 2014
24 października, 19 grudnia 30 marca
Poprawiony: poniedziałek, 23 września 2013 11:42
 

Wyprawka szkolna 2013 - dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych

Email Drukuj PDF

O dofinansowanie mogą się starać:

1. uczniowie klasy II technikum i zasadniczej szkoły zawodowej, w której dochód netto na osobę nie przekracza 456 zł.,

2. uczniom niepełnosprawnym:

 • Słabowidzącym
 • Niesłyszącym
 • Z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
 • Z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • Uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wyżej wymieniona.

3. uczniom technikum i zasadniczej szkoły zawodowej , w których dochód na osobę przekracza 456 zł. netto  jeżeli w rodzinie występuje:

 • ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, wielodzietność, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczych, alkoholizm, narkomania, zdarzenie losowe, sytuacja kryzysowa.

Dofinansowanie dotyczy tylko zakupu podręczników do kształcenia ogólnego!

Kwota dofinansowania:

 1. dla uczniów II klasy zasadniczej szkoły zawodowej
 2. dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczej szkoły zawodowej

Kwota dofinansowania do 390 zł.

 1. dla uczniów II klasy technikum
 2. dla uczniów niepełnosprawnych technikum

Kwota dofinansowania do 445 zł.

Wnioski i niezbędne zaświadczenia należy złożyć do 9 września w szkole . Gabinet pedagoga szkolnego, I piętro, sala nr 35.

Szczegółowe informacje na stronie: portaledukacyjny.krakow.pl

Poprawiony: czwartek, 29 sierpnia 2013 14:45
 

Regulamin Rady Rodziców

Email Drukuj PDF

Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół Poligraficzno-Księgarskich w Krakowie

Poprawiony: wtorek, 13 listopada 2012 20:49
 

Zebranie Rady Rodziców

Email Drukuj PDF

ZEBRANIE SZKOLNEJ RADY RODZICÓW

odbędzie się 30 stycznia 2014 r.  r. W BIBLIOTECE godz . 18.oo

 

Ze względu na ważność omawianych spraw prosimy o niezawodne i punktualne przybycie.

Poprawiony: piątek, 22 listopada 2013 07:37
 

Dyżur pedagoga

Email Drukuj PDF

Pedagog szkolny - Barbara Biernat

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
9-14 9-14 8-14 8.30 - 14 8-9; 11-13.30
Poprawiony: poniedziałek, 23 września 2013 11:41
  

Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich
im. Zenona Klemensiewicza
os. Tysiąclecia 38
31-610 Kraków

tel. 12-648-49-03
fax 12-649-91-55 w. 11

Linki

Prace Uczniów

gentlemanwww.jpg

 

dyplom

szkoła pozytywnego wyboru