Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich

im. Zenona Klemensiewicza

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Dla rodziców Rada rodziców Wyprawka szkolna 2013 - dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych

Wyprawka szkolna 2013 - dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych

Email Drukuj PDF

O dofinansowanie mogą się starać:

1. uczniowie klasy II technikum i zasadniczej szkoły zawodowej, w której dochód netto na osobę nie przekracza 456 zł.,

2. uczniom niepełnosprawnym:

 • Słabowidzącym
 • Niesłyszącym
 • Z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
 • Z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • Uczniom z niepełnosprawnościami sprzę��onymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wyżej wymieniona.

3. uczniom technikum i zasadniczej szkoły zawodowej , w których dochód na osobę przekracza 456 zł. netto  jeżeli w rodzinie występuje:

 • ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, wielodzietność, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczych, alkoholizm, narkomania, zdarzenie losowe, sytuacja kryzysowa.

Dofinansowanie dotyczy tylko zakupu podręczników do kształcenia ogólnego!

Kwota dofinansowania:

 1. dla uczniów II klasy zasadniczej szkoły zawodowej
 2. dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczej szkoły zawodowej

Kwota dofinansowania do 390 zł.

 1. dla uczniów II klasy technikum
 2. dla uczniów niepełnosprawnych technikum

Kwota dofinansowania do 445 zł.

Wnioski i niezbędne zaświadczenia należy złożyć do 9 września w szkole . Gabinet pedagoga szkolnego, I piętro, sala nr 35.

Szczegółowe informacje na stronie: portaledukacyjny.krakow.pl

Poprawiony: czwartek, 29 sierpnia 2013 14:45  

 

Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich
im. Zenona Klemensiewicza
os. Tysiąclecia 38
31-610 Kraków

tel. 12-648-49-03
fax 12-649-91-55 w. 11

Linki

Prace Uczniów

kusak.plakat.jpg

 

dyplom

szkoła pozytywnego wyboru