Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich

im. Zenona Klemensiewicza

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start MRPO
MRPO

Projekt: poprawa jakości usług edukacyjnych

Email Drukuj PDF

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

 

Oś Priorytetowa: 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy

Działanie: 1.1. Poprawa jakości usług edukacyjnych

Schemat B: Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego

Beneficjent: Gmina Miejska Kraków

Podmiot reprezentujący Beneficjenta: Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich im. Zenona Klemensiewicza

 

Tytuł projektu:

Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Poligraficzno-Księgarskich im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie

 

Rodzaj projektu: Wyposażenie bazy dydaktycznej istniejących i nowo tworzonych placówek kształcenia

Temat priorytetowy: Infrastruktura systemu oświaty

Forma finansowania: Pomoc bezzwrotna

Działalność gospodarcza: Edukacja

Termin realizacji 29.09.2009r – 10.06.2011r

Wartość projektu: 3.984.787,54 zł

W tym koszty kwalifikowane: 3 958 825,85 zł

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 2 771 178,09 zł

Dofinansowanie ze środków Gminy Miejskiej Kraków: 1 213 609,50 zł

 

Opis projektu:

Przedmiotem projektu była modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Poligraficzno-Księgarskich im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie.

Realizacja inwestycji polegała na:

-        adaptacji 3 sal lekcyjnych na pracownie komputerowe,

-        przebudowie 1 sali lekcyjnej, w wyniku czego powstały 2 nowe pracownie do praktycznej nauki zawodu, w tym 1 nowa pracownia fotograficzna,

-        wyposażeniu nowych pracowni w nowoczesny sprzęt komputerowy, poligraficzny i fotograficzny,

-        zakupie i montażu 1 platformy dźwigowej i 1 windy dla osób niepełnosprawnych,

-        doposażeniu istniejących pracowni w innowacyjne urządzenia i maszyny dla kształcenia zawodowego,

-        wyposażeniu pracowni komputerowych w oprogramowanie do grafiki komputerowej,

 

Produktami zrealizowanego projektu są:

-        50 nowych stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu,

-        64 tablety graficzne do pracowni grafiki komputerowej,

-        11 aparatów fotograficznych,

-        6 kamer cyfrowych,

-        3 serwery,

-        7 notebooków,

-        8 rzutników multimedialnych,

-        6 ekran ów multimedialnych,

-        2 tablice interaktywne,

-        14 skanerów,

-        11 drukarek,

-        2 monitory do grafii komputerowej,

-        1 nowoczesna 4-kolorowa maszyna drukująca,

-        1 system cyfrowego naświetlania bezprocesowych termicznych płyt offsetowych,

-        21 maszyn i urządzeń poligraficznych,

-        611 licencji oprogramowania komputerowego.

 

Wyżej wymieniony zakres inwestycji pozwoli kształcić większą ilość uczniów na wysokim poziomie oraz zapewni realizację praktycznej nauki zawodu z wykorzystaniem profesjonalnego nowoczesnego sprzętu poligraficznego i grafiki komputerowej. Podwyższył się standard pracowni przedmiotów zawodowych, zwiększyła się dostępność do Internetu.

Efekty realizacji projektu wpłyną na poziom uzyskiwanych kwalifikacji przyszłych absolwentów, co będzie miało swoje odzwierciedlenie w profesjonalizmie usług świadczonych przez firmy zatrudniające absolwentów szkoły. Ponadto poszerzyła  się dostępność kształcenia zawodowego, także dla osób niepełnosprawnych, a tym samym zwiększy się ich aktywność zawodowa.

Podjęte działania wpłyną na znaczącą poprawę warunków i atrakcyjność praktycznej nauki zawodu.

 

Poprawiony: sobota, 17 marca 2012 01:29
  

Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich
im. Zenona Klemensiewicza
os. Tysiąclecia 38
31-610 Kraków

tel. 12-648-49-03
fax 12-649-91-55 w. 11

Linki

Prace Uczniów

zaproszenie1.jpg

 

dyplom

szkoła pozytywnego wyboru